Go to the top

SILVAMO Kortemark

WIE ZIJN WE

Silvamo nv is sinds 1996 actief aan de Staatsbaan in Kortemark. Het bedrijf gebruikt de ontgonnen kleiput van de steenbakkerij als stortplaats voor niet gevaarlijk afval.

Silvamo is vergund voor het opvullen van 1.600.00 m3. De milieuvergunning loopt tot de zomer van 2023.
Als de kleiput volledig gevuld en afgedekt is, kan de site worden overgedragen en gereed worden gemaakt voor herontwikkeling.CONTACTEER ONS

Wenst u meer informatie of heeft u dringende vragen dan kan u terecht bij uw vaste contactpersoon Hugo Dedecker. Hij is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16 uur op het telefoonnummer: 0476 31 59 58 of op het emailadres: hugo.dedecker@silvamo.be

Voor eventuele mileuklachten is in samenwerking met de gemeente Kortemark een speciaal meldpunt ingericht. Dit kan u vinden via deze link

Neem contact op via email

De exploitatie

Silvamo heeft een milieuvergunning voor het storten van de volgende niet gevaarlijke afvalstoffen:

  • Bagger- en ruimingsspecie
  • Restfractie na het reinigen van verontreinigde grond in een centrum voor grondreiniging
  • Niet reinigbare grond en afvalstoffen van bodemsaneringsoperaties
  • Niet reinigbaar puin
  • Slib van drinkwaterproductie
  • Niet gevaarlijke bodemas van verbrandingsinstallaties (huisvuil en gelijkwaardig bedrijfsafval)Aanvoer en acceptatie

Silvamo werkt volgens de voorwaarden van de milieuwetgeving en –vergunning in Vlaanderen. Niet alle aangeboden afvalstoffen worden zomaar geaccepteerd. Vooraleer de afvalstoffen kunnen worden aangevoerd, dient de klant alle nodige gegevens met betrekking tot herkomst, aard en samenstelling gestaafd met een recent analyseverslag van een erkend labo aan Silvamo over te maken. Hieruit blijkt om welke stoffen het gaat en of ze voldoen aan de wettelijke aanvaardingscriteria. Bij aankomst gaat het transport eerst op een weegbrug voor registratie. Daarna volgt een eigen staalname door Silvamo die ook naar een erkend labo gaat.Strenge opvolging

Meten is weten, daarom worden ook zeer regelmatig (van dagelijks tot zesmaandelijks) stalen op de site genomen. Deze strenge monitoring met medewerking van erkende labo’s betreft het grondwater en het gezuiverd water dat op de Speyebeek wordt geloosd.

Onaangekondigde inspecties (Milieu-inspectie) of onderzoeken door onafhankelijke instanties (op vraag van de gemeente) zijn dan ook geen probleem.

Jaarlijks brengt Silvamo een zeer uitgebreid verslag uit over de exploitatie en nazorg aan de gemeente Kortemark, OVAM, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Afdeling Milieu-inspectie. De buurtbewoners worden eveneens voor een samenvatting van dit verslag uitgenodigd op een Open Milieuraad, soms in combinatie met een bezoek aan de site.

Stabiele partners

Silvamo beschikt over stabiele partners:

DEC, dat staat voor DEME Environmental Contractors. Als internationale milieuaannemer beschikt DEC over meer dan twintig jaar ervaring in milieugerelateerde werken.
Renewi is actief in inzameling en verwerking van afvalstoffen. Renewi beschikt over installaties voor afvalverwerking in Europa waaronder in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk en in Canada. Renewi streeft naar maximale nuttige toepassing van afvalstoffen. Enkel afvalstoffen en restfracties van afvalverwerking die niet meer nuttig kunnen toegepast worden, worden gestort.
Ook in Vlaanderen staan bij de partners van Silvamo transparantie, openheid, samenwerking en communicatie hoog in het vaandel.